11.november – Haridusameti Hoolekogude teabepäev, kahe ettekandega. Pille Raud tutvustas TLHL lähiaja suuremaid tegemisi („Toetan ja tunnustan” kampaaniat, aktiivgrupi tööd, infokanaleid –uudiskirjaga liitumise võimalust ja kodulehte) ning Piret Soosaar ja Vlada Schotter tutvustasid liidu koolitusi.

26. nov TLHL seminar „Hoolekogu kui võimalus!“ http://www.hoolekogudeliit.ee/www/26-nov-hoolekogude-seminar/
Pressiteade, FB leht, koduleht , koolitusel osalenute infolist

7.jaan ERR Uudised – Uudis loos on mainitud ka TLHL seiskoht kohatasu tõusu osas
http://uudised.err.ee/v/eesti/f3652cfb-6a69-4930-b1cd-7985cf5be699
jagatud TLHL fb lehel

13.jan Lasteaiakoht kallineb lapsevanemale, kuid mitte Tallinnale?
Pressiteade, fb, koduleht ,Päevaleht + online, Uudis+ , ERR online, Õpetajate Leht,TLHL Uudiskiri 15.jaan
ERR online:
http://uudised.err.ee/v/eesti/37c169f6-752a-4af1-a1dd-811f71f926a7
ERR Uudis +
Piret Soosaar (TLHL juhatuse liige) rääkis lasteaia kohatasu ja pearaha teemal Uudis + saates Vikerraadios ning sellest kujunes ka saate päevaküsimus,nii et kuula ka mida kuulajad arvasid!
http://vikerraadio.err.ee/helid?main_id=2438801
Õpetajate Leht
http://opleht.ee/20066-pealinna-lasteaedade-hoolekogud-kutsuvad-tallinna-linnavalitsust-ules-suurendama-lasteaia-pearaha/

15.jan TLHL Uudiskiri ( koolituste ja kampaania info , pool aasta olulisemate tegevuste tagasivaade)
Uudiskirja said kõik projekti raames koolitustel osalenud

19.jan Küsimustik :Palju Sina oma lapse lasteaeda 2014.aastal panustasid?
http://www.hoolekogudeliit.ee/www/kusitlus-palju-panustasid-sina-oma-lapse-lasteaeda-2014/
(fb , koduleht, uudiskiri, tutvustatud koolitustel , infopäevadel, 21.jan Päevalehe paber ja online väljaandes, Õpetajate Leht, Kuku Raadios intevjuu)
Päevaleht: http://epl.delfi.ee/news/eesti/uuring-teeb-selgeks-vanemate-panuse-tallinna-lasteaedadesse?id=70606117
Õpetajate Leht: http://opleht.ee/20217-kui-palju-lapsevanemad-panustavad-lasteaeda/
10 min intervjuu Kuku raadios küsitluse teemal TLHL juhatuse liige Piret Soosaar

26.veeb Arutelu „Kuidas parandada Tallinna lasteaedade olukorda? ja küsitluse „Palju panustasid sina oma lapse lasteaeda 2014“ kokkuvõtete levitamine
Pressiteade „Lapsevanem panustas 2014.aastal lisaks kuni 100 eurot lasteaeda!
(fb , koduleht, Päevaleht,ERR Vikerhommik,Õpetajate Leht,Postimees online)
http://epl.delfi.ee/news/eesti/lasteaiaopetaja-arvuti-remont-ja-liivakastis-liiva-vahetamine-on-jaanud-lapsevanemate-olule?id=70879459
http://opleht.ee/21167-tallinna-lapsevanem-panustab-aastas-lasteaeda-lisaks-kohatasule-keskmiselt-sadakond-eurot/

28.veeb Küsitluse kokkuvõtted TLHL kodulehel, samuti ka arutelu „Kuidas parandada Tallinna lasteaedade olukorda?“ helisalvestus.
Helisalvestus ja kokkuvõtte edastati ka ERR raadio uudiste toimtuse juhile aga kuna oli nii valimis eelne aeg siis kahjuks meedia ruumi arutelu järelkajaks enam ei jätkunud.
Pressiteade, fb , koduleht, Eelinfo Uudiskirjas, Koolitusel, osalenute infolist

26.veebruaril Arutelu „Kuidas parandada Tallinna lasteaedade olukorda?
Hooliv lasteaia hoolekogu liige ja direktor! Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit kutsub sind arutelule „Kuidas parandada Tallinna lasteaedade olukorda?
Oleme kokku kutsunud lasteaiaga seotud erinevad oaspooled. Kaasa rääkimas on Tallinna Linnavolikogu fraktsioonide esidajad, Lasteaednike Liit, Tallinna lasteaedade Hoolekogude Liit, Lastevanemate Liit ning aktiivsed osalejad! Pressiteade, eelinfo, koduleht, Eelinfo uudiskirjas, koolitustel, osalejate infolist.