Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu pressiteade

26.02.2015

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu küsitlusele “Palju panustasid sina oma lapse lasteaeda 2014?” vastas üle 700 Tallinnas lasteaias käiva lapse vanema.

Kui ajaliselt oli panustanud 65 protsenti lapsevanematest, siis summad, mida lisaks kohatasudele makstakse erinevad märkimisväärselt.Üle poole vastajatest panustas eelmisel aastal ürituste, õppematerjalide või näiteks sisustuskaupade ostmiseks kuni 100 eurot. Vastajatest umbes kaheksa protsenti moodustasid need, kes panustasid 100-300 eurot ning ainult kolm lapsevanemat tunnistas, et ei ole kunagi lisaraha maksnud.

Kuigi lasteaedade kohatasu on viimase nelja aasta jooksul suurenenud pea poole võrra 22,24 eurolt 41,34 euroni, siis linna makstav pearaha lapse kohta on selle ajaga tõusnud 1614 eurolt 1810 euroni. Ehk erinevalt lapsevanema ligi kahekordsest panusest on linn selle ajaga oma osalust suurendanud vaid ligi kümme protsenti. Küsitlusega soovitigi välja selgitada lapsevanema tegelik panus Tallinna lasteaedades ning kogutud informatsioon edastatakse Tallinna Haridusametile selleks, et neid tegelikust olukorrast teavitada ning edaspidi saaks paremini planeerida ka lasteaedade rahastamist.

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu juhatuse liige Piret Soosaar „Omavalitsuse poolt eraldatav pearaha peaks tõusma, et võimaldada teha ära väiksemad remonditööd ja muretsed mööblit,õppevahendeid jm. Hetkel aga enamike lasteaedade eelarved seda kõike teha ei võimalda ja siis panustabki selle puudu oleva osas lapsevanem.Selline olukord paneb ebavõrdsesse olukorda need lapsed ja õpetajad kes on lasteaedades, kus lapsevanematel pole võimalust rahaliselt ja ajaliselt panustada.“

Täna tutvustatakse küsimustiku tulemus arutelul  „Kuidas parandada Tallinna lasteaedade olukorda“

kuhu on kokku kutsutud linnavolikogu fraktsioonide, lastevanemate ja õpetajate esindajad, et üheskoos probleemile lahendusi leida.

 

Kontakt:

Piret Soosaar

Piret.Soosaar@gmail.com

tel +372 566 56 494

 

TLHL kohta:  http://www.hoolekogudeliit.ee

https://www.facebook.com/hoolekogud  ja

 

Arutelu lisainfo:

26.veebruar kell 17.45 -20.00 Tallinna Vabas Waldorfkoolis (Tuulemaa 12)

Õige ruumi leiad kui sisened kooli uksest ja tuled teisele korrusele ruumi 211.Osaleajad saavad parkida kooli hoovis.

 

Ajakava:

17.45 – 18.00 Registreerimine. Tervituskohv ja suupisted.

18.00 – 18.10 Mõtteid projekti “Liit ühendab hoolekogud!” raames toimunud hoolekogude koolitustelt.  Koolitaja Aivar Haller

18.10 -18.25  Küsitluse „Palju panustasid sina oma lapse lasteaeda 2014?“ tulemuste kokkuvõte.

18.25 – 20.00 Arutelu „Kuidas parandada Tallinna lasteaedade olukorda“

 

Osalevad:

Tallinna volikogu fraktsioonide esindajad : Reformierakond (Õnne Pillak), Sotsiaaldemokraadid (Jaak Juske), IRL ( Riina Solman)

Lasteaednike Liit (Tiia Õun -Tallinna Ülikooli kasvatusteaduste lektor ja Ele Nugis Tallinna Linnupesa lasteaiast)

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit (juhatuse liige Piret Soosaar)

Lastevanemate Liit (Aivar Haller)

Tallinna Sõbrakese Lasteaia  hoolekogu esinaine (Vlada Schotter)

Tallinna Rännaku Lasteaia direktor  (Pille Siimpoeg)

Tallinna Päikesejänku Lasteaia direktor (Signe Tamm)

 

Lisainfo : Piret Soosaar tel 56656494 ja Anu Kirsman +372 56474484

 

Kohtumiseni jäädes,

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit

https://www.facebook.com/hoolekogud

http://www.hoolekogudeliit.ee/

hoolekogudeliit@gmail.com

 

Projekti „Liit ühendab hoolekogud!“  toetab Avatud Eesti Fond