Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit palub lapsevanemal täita alljärgnev küsitlus selleks, et
selgitada välja lapsevanema tegelik panus Tallinna lasteaedades. Kogume informatsiooni, et
edastada tulemuste kokkuvõte Haridusametile, et nad saaksid paremini planeerida lasteaedade
rahastamist, ja avalikkusele, et teavitada neid tegelikust olukorrast. Oluline on näidata,
kuivõrd aktiivsed ja tegusad on lapsevanemad ning et lapsevanem pole mitte passiivne
teenuse tarbija, vaid keegi, kes hoolib väga oma lapse kasvukeskkonnast ja on aktiivne
kaasamõtleja ja tegutseja.Küsimustikku saab täita kuni 19.02.2015

Täname osalemast! Küsitluse täitmine on lõppenud.

Küsitluse tulemused avalikustatakse 2015 a. esimeses kavartalis Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu kodulehel www.hoolekogudeliit.ee ja Facebook’i lehel www.facebook.com/hoolekogud