Täname kõiki, kes osalesid 26.veebruar 17.45 -20.00 Tallinna vabas waldorfkoolis Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu korraldatud arutelul !

Kohal olid lasteaiaga seotud erinevad osapooled. Kaasa rääkimas olid Tallinna Linnavolikogu fraktsioonide esindajad, Lasteaednike Liit, Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit, Lastevanemate Liit ning aktiivsed direktorid ja hoolekogude esindajad.

Uurisime erinevatelt osapooltelt, kas lasteaia lapse pearaha peaks tõusma? Kas kohatasu tõus peaks jääma seotuks alampalga tõusuga ? Kui palju peaks panustama riik kui palju omavalitsus? Kas ja kui palju peaks lapsevanem lisaks kohatasule ja söögirahale lasteaeda rahaliselt panustama?

Tutvustasime ka küsitluse “Kui palju panustasid sina oma lapse lasteaedade 2014?” tulemusi ja võtsime kokku projekti “Liit Ühendab Hoolekogud !”

Kõigest saad osa kuulates  salvestus ( alates 00: 30  hakkab arutelu osa)  siit 150226_002

Küsitluse “Kui palju panusatsid sina oma lapse lasteaeda 2014 ?” tulemuste kokku võtte leiad siit kusitlus-panustamine-lasteaeda-kokkuvõte

Tänades kõiki osalejaid ja kaasamõtlejaid,

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit