Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu pressiteade   13.01.2015 

Lasteaiakoht kallineb lapsevanemale, kuid mitte Tallinnale?

Viimase nelja aastaga on riik tõstnud alampalka 4 korda. See on automaatselt tõstnud ka lasteaia kohatasu ning kui 2011 a. oli lapsevanema osa 22,24 eurot, siis nüüd on see 41,34 eurot.

Linna makstav pearaha lapse kohta on selle ajaga tõusnud 1614 eurolt 1810 euroni. Erinevalt lapsevanema ligi kahekordsest panusest on linn selle ajaga oma osalust suurendanud vaid ligi kümme protsenti.

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit kutsub Tallinna linnavalitsust tõstma lapse pearaha käesoleval aastal 15 % ning tulevikus vähemalt proportsionaalselt lapsevanemaga.

Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liidu esinaine Pille Raud:  “Mõistame , et Tallinna linnal pole ilmselt võimalik ühe aasta jooksul panustada lasteaia pearaha tõstmiseks koheselt 40 % , ent ootame siiski linnapoolset programmi, kuidas selle tulemuseni lähiaastatel jõutakse.“

Seetõttu esitabki Tallinna Lasteaedade Hoolekogude Liit ettepaneku, et linn tõstaks pearaha 2015.a 15%,  2016.a 15% ja 2017.a 10%.

Tuletame meelde, et lasteaia sissetuleku moodustab lapsevanema makstav kohatasu ja Tallinna makstav pearaha.

 

Täpsem info: https://www.facebook. com/hoolekogud  ja

TLHL kohta:  http://www.hoolekogudeliit.ee

Kontakt: Pille Raud

pille.raud@gmail.com

tel +372 566 88 045

 

Pressiteate väljastas:

Piret Soosaar

Piret.Soosaar@gmail.com

tel +372 566 56 494